Agency (free will)

Om Paulus, Luther, tro och gärningar

När Martin Luther läste Romarbrevet påverkades han så mycket av budskapet rättfärdiggörelse genom tro att det förändrade hela hans syn på människans förhållande till Gud. Luther, i sin tur, har påverkat en stor del av kristendomen med hans tolkning av vad sann tro är. Personligen ser jag Martin Luthers avtryck i historien som ytterst viktig, och han har mycket att lära oss, men jag frågar mig om han verkligen förstod Paulus budskap fullt ut. I dessa två videopresentationer (som ursprungligen är tankar till kyrkans seminarieelever) tar jag upp frågorna:

Varför påverkades Luther så starkt av Paulus brev till romarna?
I vad hade Luther rätt i sin tolkning av Paulus budskap? I vad hade han fel?
Vad är sann tro enligt Paulus? Överensstämmer hans budskap med resten av skrifterna?
Sker frälsning med tro eller gärningar, eller med båda?
Vilken betydelse har Kristi nåd?
Finns det någon fara med protestantismens syn på frälsning?
Finns det någon fara med mormonismens syn på frälsning?

Det finns mycket att säga om ämnet. Anser någon att jag har missat något så är det förmodligen sant. Vi skulle kunna tala i timmar om detta, men med respekt för tiden har jag sållat bort en hel del. Det är tillräckligt långt ändå 🙂 Mina tankar är högst personliga och det finns säkert andra, mycket visare personer än jag som har ett och annat att säga om ämnet. Men syftet med detta är att skapa en medvetenhet kring ämnet tro, som förhoppningsvis kan skapa djupare reflektioner i vårt inre: Vad innebär det att ha sann tro? Hur kan Guds nåd påverka mitt liv? 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.