Articles (by me)

Life-line

Family Column for Länstidningen, Södertälje, Sweden, 22 Oct 2008.

Automatic translation of text

LIVLINAN

Jag vet att det finns personer som får kväljningar så fort trosfrågor kommer upp på tapeten. Därför är det kanske läge att varna känsliga läsare på en gång.

I somras tog jag denna bild av en skärmflygande familj som drogs med båt över en havsvik, allesammans fastspända endast i en tunn, men stadig vajer.

Min första tanke var att vajern inte enbart bar på personer utan även på en märklig symbolik: den var faktiskt människornas livlina. Skulle vajern brista skulle skärmen hastigt falla mot djupt vatten.

Oundvikligen kom jag då att tänka på en annan livlina som i styrka är omätbar mot någon annan: Guds ord.

Ytterligare en illustration kanske är behjälplig. Se framför dig en drake, högt svävande, fastspänd i en lång lina. Sedan fråga dig själv: Håller linan ner draken eller håller den upp den? De flesta brukar svara att linan håller ner draken. Okej. Men vad händer då om vi skulle kapa linan? Draken flyger iväg, svarar man. Ja, förvisso. Men den kommer inte särskilt långt, för efter några sekunder kraschar den mot marken. Sålunda, det som tillsynes håller draken nere är i själva verket det som håller den uppe.

Det finns många som menar att Guds ord eller bud binder fast människan och gör henne ofri. Att den känslan existerar är kanske inte så underligt med tanke på hur dagens samhälle fostrar folk att med näbbar och klor kämpa för sina rättigheter, samtidigt som deras skyldigheter mot andra ska tonas ner. Om det därför är rätt att jaget ska stå i centrum, då skulle till med den här krönikören medge att Guds ord är förtryckande – eftersom dessa handlar om osjälviskhet och kärlek mot sin nästa.

Men det är inte rätt! Vi lever inte för oss själva, utan för varandra. Därför kan Guds ord aldrig vara förtryckande. Tvärtom, de befriar, eftersom de ser till allas bästa. (Jag talar nu om läran som sådan, inte individers eller nationers missbruk av den.) Tänk bara efter hur världen skulle se ut om människor i sanning följde Jesu råd och exempel.

Därför förhåller det sig med Guds ord som med vajern och linan: de ämnar lyfta oss, inte dra ner oss. Om du fortfarande tvivlar, spänn fast dig så får du själv se.

Louis

Mannen i bilden låter sig lyftas av livlinan. Så länge han sitter spänd i linan lyfts han uppåt.

Släpper han taget om livlinan faller han. Det kanske ser vackert ut, men det varar blott ett ögonblick.

5 replies »

 1. Det är säkert möjligt att den “tjuvar” någon gång, men jag vet ärligt talat inte själv. Jag bara skrev det jag kände med de tankar som kom just då.

  Visst, man skulle kunna ha lagt in många fler saker, “organisationer” är en av dem. Det är alltid samma problem varje vecka med krönikan: jag vill utveckla mina tanker mer, men det finns ingen mer plats i tidningen.

 2. Bra metafor, kanske “tjuvar” den nångång 😉

  Fanns det någon särskild anledning till att du inte använde “organisationer” också bland de som missbrukat Guds Ord? 😕

 3. Amazing how you can put things in perspective…
  And make one wonder about things in life…
  Have a nice day:-)
  ~Lene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.