Articles (by me)

Take a Stand for the Family (3): Summary

Translate text

Here is the summarized debate history between Bengt Göransson and myself in Kristianstadbladet: I wrote the article Take a Stand for the Family, about the importance of celebrating the family. Göransson objects and attacks my faith in Protect the Children! where he vehemently claims I don’t support UN:s Convention on the Rights of the Child. I reply in I also want to protect the children . There I try to convince Göransson that we are in total agreement in following the Convention. He does not believe it, and writes Do families exist for God’s sake?, where he claims that marriage, that I support, is the “greatest threat” to our children. I strongly disagree, and write my final article: Marriage is the answer.

After this I write a very long exposition in my blog: Adversary exposed when Faith is Defended. In it I try to defend the shady claims of Göransson, whose methods are very much like any so called anti-mormon; he claimed to have made a thorough investigation of the LDS faith, but the evidences show something completely different.

Göransson’s last post, and mine, haven’t been shown here before, so here are those texts (I want to show his text also to be fair):

Göransson: Do families exist for God’s sake? (Finns familjerna för Guds skull?)
Louis Herrey känner sig, i en replik (24/5) till oss om familjens roll i samhället, utsatt för en nedsvärtning av sin karaktär. Vi beklagar att Herrey uppfattat oss så och ber om ursäkt för det. Men vi ber inte om ursäkt för att vi granskar hans livsåskådning.
Vi skiljer på person och sak: Herrey har rätt att tro vad han vill och har som människa vår fulla respekt. Herreys tro har vi däremot ingen respekt för eftersom den visar, efter granskning, ett maktutövande som inom familjen drabbar barnen. Citaten från hemsidorna i vårt förra inlägg visar detta tydligt.
Vad Herrey och hans kyrka önskar är en återgång till ett samhälle där Bibeln, tolkad enligt dem, och Mormons bok, deras egen uppfinning, är rättesnöret för en enda acceptabel samlevnadsform. Fast det vill Herrey försåtligt nog inte säga rakt ut.
Vad är en familj? Kärnan i Herreys budskap finns i hans egen formulering “Sedan, att jag också tror att Gud har instiftat äktenskapet mellan man och kvinna kan väl knappast ses som ett hot mot barnen i samhället”. Vårt svar: jo, just detta är hotet! Här går skiljelinjen! Först och främst, äktenskap och familj är skilda begrepp. För oss innebär en familj att barn och vuxna lever tillsammans. Det heterosexuella parförhållandet är inte det enda alternativet. Det homosexuella förhållandet är ett annat liksom den ensamstående mamman eller pappan.
Barnen kan vara biologiska, adopterade eller fosterbarn. Familjen är ett sätt att leva som varken förutsätter existensen av någon gud eller ett äktenskap. I dessa olika sätt att bilda familj är det gemensamma att de flesta vuxna personer i familjen är kärleksutövande gentemot sina barn, på barnens villkor, inte sina egnas eller gudarnas. Verkligheten visar tydligt att barn som lever i kärleksfulla familjer, hur dessa i övrigt än ser ut, oftast mår bra och utvecklas till mogna, harmoniska människor.Det är mångfalden av dessa familjebildningar med barnet i ett kärleksfullt centrum som vi bejakar och som vi är övertygade om bygger ett öppet och solidariskt samhälle grundat på en humanistisk människosyn.
Ulla Göransson Bengt Göransson Bo Göransson

Herrey: Marriage is the Answer (Äktenskapet är räddningen)

På nytt uttrycker trion Göransson starka åsikter om min familjesyn, med upprepade argument om min tros bräcklighet, trots att jag har förklarat att deras slutsatser är felaktiga. Den 27/5 frågar de i rubriken: “Finns familjerna för Guds skull?” Jag ler för mig själv. Nej, men Gud finns för familjernas skull. Och han vill välsigna deras liv. Äktenskapet är ett sätt.

På två inlägg har trion Göransson lyckats slänga iväg många falska anklagelser som jag här varken har lust eller plats att besvara, utan får hänvisa till min blogg (herrey.se), den som Göranssons påstår sig ha granskat.

Dock måste vi växla ett ord om ämnet äktenskap. Detta föranleds av trions besynnerliga påstående att “just [äktenskapet] är hotet” mot barnen i samhället. Ja, där ser vi vart denna debatt har hamnat. Hur kommenterar man ett sådant bevis på tanklöst berövande av barns rättigheter?

Hur kan äktenskapet vara ett barns rättighet? Och vad har det med familj att göra? Göranssons påstår ju att det är två skilda saker. Nej, de är parhästar i allra högsta grad. Jag menar att även om livet inte ger oss några garantistämplar, så fungerar äktenskapet trots allt som det mest lämpliga alternativet för barnet. Hur då?

Först, här finns förutsättningar till uppfyllandet av barnets behov genom en moders och en faders naturligt kompletterande roller. För det andra, dessa makar har slutit högtidliga löften till varandra om trohet och kärlek. I familjen finner sedan dessa äktenskapslöften sin förlängning, där nyckelord som förpliktelse, ansvar och engagemang huserar. Jämför detta med barnet som föds till ett hem där en vi-får-se-hur-det-går inställning och jag-kommer-och-går-när-jag-vill mentalitet dikterar de vuxnas relation till varandra och till barnen.

Jag har arbetat med barn och ungdomar i hela mitt vuxna liv, och kan allvarsamt vittna att det är just denna sistnämnda, likgiltiga attityd till livet och andra människor som i sanning är det största hotet mot våra barn.
Jag har sett alltför många barn lida, och med dem väldigt många ensamstående mödrar. Nästan alla av dessa drömmer om den trygghet ett meningsfullt äktenskap skulle ge dem och deras barn.

Göranssons, om ni känner någon vars dörr öppnas för denna möjlighet, vad ger ni då för råd? Att de genast ska stänga dörren för detta “hot”? Säg inte det. Snälla.

Louis Herrey

3 replies »

 1. Hi Louis!

  I have now followed this debate and I would like to praise you for your patience and example on how to treat others even those who are against you.

  I think I can say that you are surely going to win more respect in your way of dealing with him. And I am sure that the doctrine of The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints is well defendet and understod.

  But I am also sure that you must feel bad for the person who treated you this way. It is not a good feeling when people don’t believe in what you say. Especially when you know you are right.

  That’s why I wanted to show my support in this matter.

  All the best to you and your family!

  Hugs from Jeannette Larsen, Copenhagen, Denmark

 2. Louis, du imponerer. Jeg har fulgt hele den her debatten med alle dens innlegg, inkl din lange post på bloggen (som må være den lengste posten jeg noen gang har lest).

  Jeg kan bare si at jeg støtter deg på alle punkter. Det høres så fint ut når man sier “kjærlighet til barna på deres vilkår” – men er ikke nettopp det å se forbi sine egne behov og fokusere på hva barna trenger? Og er det det man gjør når man lar sin egen mer eller mindre “likegyldige” holdning være avgjørende for det miljøet som skal danne rammen rundt våre barns oppvekst og utvikling?

  Barn tilpasser seg, sies det. Tja, mon det. De tilpasser seg hvis vi, de voksne, setter dem i en situasjon hvor de ikke har annet valg enn å måtte tilpasse seg. Men vi har også mye utrygghet i det moderne samfunnet hvor alle først og fremst skal ta hensyn til sine egne behov. Hva som i neste omgang blir konsekvensen av denne utryggheten, det har vi nok ikke full oversikt over.

  Jeg må si jeg er imponert over hvor saklig du har holdt dine svar til din “motstander” (hvilket er mer enn hva man kan si om ham), til tross for gjentatte personangrep og feilsiteringer.

  Jeg leste ellers din tilbakevisning av Göranssons argumenter imot LDS kirken med interesse; du har ikke bare presentert denne informasjonen på en grundig og opplysende måte, men også lykkes i å gi et vakkert bilde av din kirke og det den står for. Det er ingen tvil om hvem det står størst respekt av i den her debatten.

  Linda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.