Articles (by me)

Take a Stand for the Family (2)

Translate text

Some individuals in Kristianstad who saw my article, Take a Stand for the Family, wrote a counter article in the local paper, Kristianstadbladet. The went for a direct hit against me and my faith, misrepresenting both, and ignoring completely the issues I had brought up.

Here is their article, followed by my response.

Skydda barnen!
Vi står helt på FN:s barnkonventions sida mot religiös fundamentalism. Det skriver Ulla Göransson, Bengt Göransson och Bo Göransson i en replik till Louis Herrey.
I lördagens (17/5) Kristianstadsbladet skriver Louis Herrey ett mycket försåtlig inlägg “Stå upp för familjen”. Försåtlig därför att han företräder uppfattningar som för de flesta människor är djupt främmande men som mörkas i insändaren.
Vad Herrey står för kan var och en kolla på internet http://www.jesukristikyrka.se/ och http://www.herrey.se/. Uppgifterna nedan är hämtade därifrån och talar sitt tydliga språk. De är koncentrerade till vad som sägs om familjen.
Dock, först Herreys presentationen av sig själv som skolchef, en titel som de flesta knyter till det etablerade skolväsendet. Men Herrey är “… aktiv lekman i Södertälje församling i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga… I dag är jag skolchef för Kyrkans utbildningsverksamhet i Sverige och Polen, en kursverksamhet med religion som huvudinriktning”.
Vad Herrey ska lära ut framgår av det följande.
“Framgångsrika äktenskap och familjer skapas och bevaras genom principerna tro, bön, omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek, medkänsla, arbete och sund rekreation. Enligt gudomlig plan skall fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad …
Kyrkan undervisar om kyskhetslagen, vilken innebär att en man och en kvinna får ha ett sexuellt förhållande endast om de är gifta med varandra. Abort tillåts endast inom ramen för vissa strikta regler och omständigheter (ej närmare preciserade, min anmärkning).
Det är inte tillåtet att utöva homosexualitet (för något av könen). … Kvinnor ordineras inte till prästadömet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga …
En värdig ung man kan ordineras till Aronska prästadömet när han är tolv år gammal och till Melkisedekska prästadömet när han är 18 …
I visdomsordet betonar Gud inte bara de principer som leder till god fysisk och mental hälsa, han förbjuder också användandet av följande ämnen: Kaffe och svart och grönt te”.
Dessa utdrag må räcka; var och en kan kolla vidare på de angivna hemsidorna. I Herreys familjeideal är det denna gallimatias som barnen ska utsättas för. Redan i dag blir barnen i de 9 000 svenska medlemmarnas familjer utsatta för detta.
En “skolchef” med detta program vädjar i inlägget till oss alla, och med särskild adress till politiker, att med honom hylla familjen. Skulle vi ens komma på tanken stöder vi alltså en religiös fundamentalist som bland annat vill utnämna 12-åriga pojkar till präster!
Det finns därför all anledning att påminna om FN:s barnkonventions artikel 2, punkt 1: “Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt”.
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har en uppfattning om familjen och barnen som inte står i överensstämmelse med barnkonventionens idéer eller bokstav.
Det gäller att välja sällskap. Vi står helt på barnkonventionens sida.
Ulla Göransson Bengt Göransson Bo Göransson

My response: Jag vill också skydda barnen

Häromdagen läste jag vad Ulla Göransson, Bengt Göransson och Bo Göransson skrev i ”Skydda barnen!”, en replik till mitt debattinlägg ”Stå upp för familjen”. Jag kan inte bedöma om deras intention var ädel eller ej, men verkligheten visar dock att inlägget var ett enda sammelsurium av lösryckta citat som tillsammans med felaktiga antaganden talar nedsättande om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Under läsningens gång undrar jag gång på gång när mina sakfrågor kommer att bemötas? Tyvärr sker det inte vid något tillfälle. Vi får egentligen aldrig reda på vad trion vill, med ett undantag: att svärta ner min karaktär och livsåskådning så att mina ord förlorar sin trovärdighet. Detta tar de sig friheten att göra, trots att de uppenbarligen inget vet om mig, än mindre om min religion. Därför blir författarnas slutdom fylld av tragikomisk retorik: ”I Herreys familjeideal är det denna gallimatias [=smörja] som barnen ska utsättas för”; och trion skulle inte ens ”komma på tanken” att tillsammans med mig hylla familjen, för då ”stöder [de] alltså en religiös fundamentalist”.

Ulla, Bengt och Bo (eller är ni en person, för texten antyder det ibland?), det kändes tråkigt att behöva mötas av en uppsjö av ogrundade personliga påhopp – inte sagt för min egen skull, men för att ni vänder en oerhört angelägen debatt till att handla om mig, en enskild person. Det hela handlade ju om familjen och dess vikt i samhället. Detta säger ni ingenting om. Varför?

Istället låter ni allmänheten veta att ni stödjer FN:s barnkonvention, till skillnad från vad ni påstår att jag och min kyrka gör, med antydan att jag inte skulle stödja tanken på att ”skydda barnen”. Med all respekt, vad är det ni tror att jag har talat om, om inte just detta?

Utan att därför följa er utmaning till ordstrid, kan jag glädjande säga att vi faktiskt tycker likadant. Min personliga åsikt samt läran från den kyrka jag tillhör står helt i överensstämmelse med FN:s barnkonvention. Sedan kyrkan grundades år 1830 har medlemmarna trott på dess principer. Dessutom, handlingsfrihet och fri vilja för alla människor, så länge dessa inte inkräktar på andras rätt till samma frihet, har alltid varit grundpelare i vår tro.

Sedan, att jag också tror att Gud har instiftat äktenskapet mellan man och kvinna kan väl knappast ses som ett hot mot barnen i samhället. Tvärtom hoppas jag detta uppfattas som inget annat än ett skydd för barnen, i synnerhet då jag menar att familjemedlemmar finner både trygghet och lycka i sina liv då de bygger inbördes relationer på Jesu budskap om respekt och kärlek.

Döm som ni vill i saken, men jag står fast i den förhoppning jag alltid har haft, att vi alla, oavsett bakgrund och åsikt, kan förena oss i ett gemensamt stöd för familjen, för den behöver förstärkas – idag mer än någonsin.

Louis Herrey

12 replies »

 1. P.S. Läste lite till och såg att Louis och andra läsare redan lagt fram det som jag ville ha sagt ovan. Ursäkta upprepningen. Och hoppas att Göransons och andra som är skeptiska mot mormoner ger sig själva möjligheten – som jag fick av en slump i tonåren – att lära känna någon som bekänner sig till tron. Det är svårt att ha något emot människor med så mycket kärlek och respekt för andra!

 2. Oh vad intressant! Hur barnens vänner kan bli varandras motståndare (även om Louis manar till enhet).

  Jag läser meningsutbytet från Australien, ett helt annat samhälle, men bara marginellt mer religionsvänligt än Sverige. Som tur är har jag varit mycket i USA och insett hur intoleranta vi är mot religiösa människor hemma.

  Jag älskar Sveriges hängivenhet mot barnen. Tråkigt när det börjar användas som slagträ i en debatt som egentligen (från Göransonarnas sida) handlar om religion är rätt eller fel i barnuppfostran.

  Själv är jag uppfostrad till humanist och ateist. Om det är något som skulle chocka mina föräldrar, så är det om jag skulle gå och bli religiös! Så alla uppfostrar sina barn till en livsåskådning, vare sig det görs medvetet eller omedvetet. Att jag hade lesbisk barnflicka bidrog till min syn på familjen – som jag för övrigt delar med Göransons (att den homosexuella familjen är lika mycket värd.)

  Som tur är så lever vi i en demokrati, så när mormonernas barn växer upp kan de välja, precis som mina barn. Förresten dricker vi inte heller kaffe eller svart te hemma. Som yoga-utövare tycker vi inte den stimulansen är nödvändig eller hälsosam. (Stackars barn 😉

  Men allvarligt talat, jag tror säkert familjen Göranson har barnens bästa för ögonen. Det vore väl vettigt att besöka en familj som är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Personliga relationer är fina brobyggare!

 3. Tack för alla stöttande kommentarer!

  Bengt, Jag är lessen att säga det, men jag är inte direkt smickrad (men det var väl heller inte din mening) av din taktik: Du börjar med att säga allt det hemska som du föreställer dig att jag tror på; jag säger att det inte förhåller sig så; du säger, jo det gör det visst; jag säger, nej det gör det inte alls; varpå du insinuerar att jag inte vet själv vad jag tror på, och att jag tar tillbaka saker. Summan av kardemumman är att det spelar ingen roll vad jag säger. Du har ju ändå bestämt dig för vad jag tror eller inte tror.

  Du får själv avgöra nivån av respekt i denna metod, och sedan ge dig själv svaret (betänk samtidigt hur du skulle reagera om någon bemötte dig på samma sätt).

  Sedan säger du att bygger din uppfattning av mig på en “officiell” presentation. Jag vet inte ens vad du talar om, än mindre vad det är jag ska ha tagit tillbaks? Kan det möjligen ha varit något med att jag inte är talman för kyrkan? I så fall kan jag bara säga att detta är inget jag alls har “tagit tillbaks”, för jag är INTE det, och har ALDRIG sagt att jag är det heller.

  Det är det här som är så tråkigt! Sluta leta efter pettitesser! Håll till saken istället! Och du… det gör inte ont erkänna att vi faktiskt har gemensama värdegrunder, som t ex att vi båda stödjer barnkonvention. Jag är glad för att du gör det. Jag hoppas även att du kan glädjas över min hängivenhet till konvention. Jag skulle aldrig i min vildaste fantasi påstå att du medvetet försöker skada barnen. Var snäll och räck mig samma respekt. Jag har hängivit hela mitt liv åt att hjälpa barn och ungdomar.

  Vi bygger inga broar genom nedsättande kommentarer.

 4. Måste bara säga att jag är imponerad av att du lyckas hålla en så god ton tillbaka trots den inte så goda ton som används mot dig, din tro och sammanhang. Kul att se!

 5. Dear Louis,

  I would really have loved to be able to understand the content of this discussion a little better – but as my knowledge of the Swedish language is (unfortunately!) extremely basic at best, my comments will obviously be limited to very general ones about the topic under discussion – Taking a Stand for the Family. I certainly agree that families are very important – and perhaps even more so in today’s modern world. However, in a world where governments are continually being lobbied by various interest groups, to try and make everyone absolutely “equal” in a legal sense, and giving everyone exactly the same “rights”, I think sometimes the importance of families can get pushed to one side. In the end, there is probably not a lot we can do about this, except to stand up and express our own views on the matter, as you yourself have done, or maybe standing for election as a Member of Parliament (government).

  You mentioned that the people who responded to your article in the newspaper went for a “direct hit” against you and your faith. I wholeheartedly agree with one of the previous comments which said that we should look for those things which we have in common – rather than the differences which separate us. When you really think about it, most of the major world religions (apart from a few isolated “extremists” within them) do actually encourage people to live a good life, and do that which is good and right and just. I don’t know of many which state that people should go out and do bad and evil things. When I realise this, it makes me have a little more respect, understanding, and tolerance, for people of other faiths. But perhaps there are some people who do need to practice “tolerance” a little more!

 6. Louis

  Om jeg kan få bidra med noen tanker i den her debatten:

  Enhver reflektert person som leser ditt innlegg samt de motsvar du har fått, vil være i stand til å skille på sak og personangrep. Jeg tror kanskje noe av det som har virket provoserende og utløsende for den her debatten (og dens fokus på tro i stedet for sak) er ordet kjernefamilien. Som du selv også påpeker: nå for tiden et meget ladet ord. Egentlig har du allerede i ditt opprinnelige innlegg forutsett dette svaret som du har fått. Jeg siterer:

  ”Faktum är att denna lobbyverksamhet har drivits med så stor framgång att man har lyckats måla upp en bild som visar den vanlige familjeförespråkaren som högerextrem kristen, alias ultrakonservativ fundamentalist. Och vem vill tillhöra en sådan grupp människor, än mindre bli sedd som dess sympatisör?”

  Vi trenger krefter i samfunnet som driver oss framover. Men vi trenger også krefter som holder litt tilbake. Ikke alt nytt er av det gode. Vi har mange problemer i dagens samfunn som har eskalert ettersom samfunnet har fått et mer liberalt syn på mange ting. Det trenger man ikke være samfunnsviter for å se.

  Personlig tror jeg vi skaper de beste oppvekstvilkår for våre barn gjennom et samfunn som,
  så langt det er mulig, er basert på den tradisjonelle kjernefamilien. Samtidig som vi må respektere at ikke alle velger å følge vårt familieideal. Slik jeg har lært deg å kjenne, er du ingen fordømmende person, selv om du er klar på din egen tro og hva du står for.

  Du har gjennom ditt innlegg satt fokus på en viktig sak, det vil alltid være noen som vil argumentere imot på mer eller mindre saklig grunnlag.
  La ikke dette hindre deg i å stå opp for det du mener er rett og sant.

  In order to be remarkable, one must dare to be different

  Linda

 7. Bäste Louis!
  Vårt meningsutbyte bygger på att jag uppfattade presentationen av Dig i Bladet – det ser likadant ut i Borås Tidning och Sydsvenskan – som synnerligen officiell. Nu tar Du i inlägget ovan tillbaka det liksom att Du inte tror på åtminstone en av Din kyrkas trossatser (12-åriga pojkars prsätämbete); något märkligt för den som kallar sig skolchef med uppgift att utbilda i sin kyrkas trossatser!
  När vi bemötte Dig i första inlägget kollade vi mot denna bakgrund vad Din kyrka står för och citerade delar därav. Du kallar det förlösryckta citat!?? Märkligt. Hur som helst, den tro Din kyka står för – jag vet ju inte längre vad Du egentligen tror – återspeglas naturligtvis i hur den familjs miljö ser ut där föräldrarna har uppfattningar som bl a förbjuder deras barn att drycka grönt te, utöva sin eventuella homsexualitet, kunna utnämnas till präster vid 12-års ålder (om man är pojke) och där mammans roll är ensidigt knuten till vårdnaden av barnen. En sådan familjemiljö vill vi definitivt inte stödja!! Det är vår point. Och tyvärr är det också så att vi ännu inte träffat någon företrädare för en gudstro som säger sig uppfostra sina barn till att själva skaffa sig en livsåskådning. Nej, den förment kärleksfulla omsorgen om barnen handlar om att de ska tvingas tro som sina föräldrar! Det är enligt vår uppfattning ett brott mot FN:s barnkonvention.
  Längre än så lär vi väl inte komma: vi redovisar oförenliga ståndpunkter där åtminstone våra bygger på en vetenskapligt rationell uppfattning om världen och en kärlek till barn enbart på deras villkor!

 8. Hej Bengt,

  Jo, jag har sett inlägget. Och jag har precis skickat in mitt svar. Det kommer bli det sista (om detta), för jag vill inte att det ska bli till någon annan debatt än vad det var från början – den om familjen, inte mig och min religion. Visst talar jag gärna om min tro, men i detta forum uttryckte jag mina känslor helt utifrån ett allmänmänskligt perspektiv, inte som talesman för Jesu Krist Kyrka av Sista Dagars Heliga. Från er kommer inget motargument förutom detta: Se på vad denna man tror på. Hur kan ni tro på något han säger om han tror på detta. Vad är då “detta”? Jo, flera saker som inte har något med SAKEN att göra, följt av information som är helt felaktig. Bl a säger ni att jag stödjer utnämnandet av 12-åriga pojkar till präster. Och sedan kopplar ni ihop detta med att jag skulle vara fundamentalist (?). Ja, om det nu vore så att jag trodde på detta då kanske epititet skulle vara befogat, men NU GÖR JAG INTE DET! Var hamnar vi då?

  Förstår ni problemet? Jag accepterar om ni inte vill erkänna det, men det är faktiskt så att ni HAR misuppfattat vad jag tror på. Problemet har ju varit att ni har byggt hela er argumentation på att jag skulle tro på något som jag de fakto INTE inte står för. Det är inte så att ni har varit helt off på alla punkter. Men det hela har blivit en onyanserad “halvsanning”, som i min mening är värre än en 100% lögn, för den är lättare att tro på, och därmed intala andra att tro på.

  Nu har jag som sagt redan givit mitt svar till tidningen. Där kommenterar jag också det allvarliga att ni totalt dömer ut äktenskapet. Jag tror det trycks nästa vecka. Jag antar jag kopierar in det här när det händer. Vill ni kommentera det på bloggen är det ok. Jag sätter inte locket på någon.

  mvh Louis

 9. It is me, my wife and my brother which wrote the reply mentioned above. We have not missunderstood your religion as we have just cited what is written on the websites. Our counter-reply, published in the newspaper is as follows.
  Louis Herrey känner sig i en replik till oss om familjens roll i samhället utsatt för en nedsvärtning av sin karaktär. Vi beklagar att LH uppfattat oss så och ber om ursäkt för det. Men vi ber inte om ursäkt för att vi granskar hans livsåskådning. Vi skiljer på person och sak: LH har rätt att tro vad han vill och har som människa vår fulla respekt. LHs tro har vi däremot ingen respekt för eftersom den visar, efter granskning, ett maktutövande som inom familjen drabbar barnen. Citaten från hemsidorna i vårt förra inlägg visar detta tydligt. Vad LH och hans kyrka önskar är en återgång till ett samhälle där Bibeln, tolkad enligt dem, och Mormons bok, deras egen uppfinning, är rättesnöret för en enda acceptabel samlevnadsform. Fast det vill LH försåtligt nog inte säga rakt ut.

  Vad är en familj? Kärnan i LHs budskap finns i hans egen formulering ”Sedan, att jag också tror att Gud har instiftat äktenskapet mellan man och kvinna kan väl knappast ses som ett hot mot barnen i samhället”. Vårt svar: jo, just detta är hotet! Här går skiljelinjen! Först och främst, äktenskap och familj är skilda begrepp. För oss är en familj där barn och vuxna lever tillsammans. Det heterosexuella parförhållandet är inte det enda alternativet. Det homosexuella förhållandet är ett annat liksom den ensamstående mamman eller pappan. Barnen kan vara biologiska, adopterade eller fosterbarn. Familjen är ett sätt att leva som varken förutsätter existensen av någon gud eller ett äktenskap. I dessa olika sätt att bilda familj är det gemensamma att de flesta vuxna personer i familjen är kärleksutövande gentemot sina barn, på barnens villkor, inte sina egnas eller gudarnas. Verkligheten visar tydligt att barn som lever i kärleksfulla familjer, hur dessa i övrigt än ser ut, oftast mår bra och utvecklas till mogna, harmoniska människor. Det är mångfalden av dessa familjebildningar med barnet i ett kärleksfullt centrum som vi bejakar och som vi är övertygade om bygger ett öppet och solidariskt samhälle grundat på en humanistisk människosyn.

 10. Hi Louis
  This totally reminded me of Joseph Smith…. He too was misunderstood and criticized by people who had already decided to diagree with him no matter what he said. – Because of his religion.

  You mention something truly important in your response: maybe you agree after all in the point of concern – standing up for the family. I remember pres. Hinckley once told us to look for the things we had in common with other people instead of our differencies. That really is true in the world today. If we work together for a good cause, we can make miracles.

  Thank you, Louis, for standing up for the family, your faith and all truth.

 11. HI LOUIS MY FRIEND. IT WAS SUPER WELL WRITET OF YOU.WHAT IS THAT FOR PEOPLE AS SAYS SO ABOUT YOU AND YOUR FAITH,?I WONDER ON WHAT THEY HAD READ SINCE THEY, CAN WRITE SO.EVEN IF I AND YOU NOT HAVE THE SAME FAITH ON GOD. SO I WILL ALWAYS BACKING YOU AND YOUR FAMILY UP HUGS FROM LENE MARIE

 12. Supergodt skrevet, Louis! Det tyder på de har haft fordomme til dig/din religion, allerede inden de läste din artikel.

  Selvom jeg ikke har samme tro som dig, så bakker jeg dig fuldt op i at ”Stå upp för familjen”.

  Trevlig helg!

  Mvh Jeanette/Arlöv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.